SEPARATORY KONDENSATU

Jeżeli otaczające nas powietrze ulega sprężeniu, to stężenie zawartej w nim pary wodnej i cząstek gwałtownie wzrasta. Podczas sprężania następuje kondensacja pary wodnej i oparów oleju, czego następstwem jest tworzenie się kropli, które po zmieszaniu z obecnym w powietrzu cząstkami stałymi tworzą agresywny kondensat.

Kondensat jest agresywną mieszaniną wody, przepracowanego oleju i cząstek stałych, który jest niezwykle szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Jeżeli nie zastosowalibyśmy urządzeń poprawiających jakość sprężonego powietrza, to duża część powodującego korozję osadu dostałaby się do sieci sprężonego powietrza uszkadzając narzędzia i produkt końcowy.

Dla trwałości Państwa urządzeń proponujemy zapoznać się z linią wodno-olejowych se

KONTAKT

telefon
fax
email

Tel: 58 622 49 25

Fax: 58 739 62 48

pneumatig@pneumatig.com.pl

NOWE PRODUKTY